¿Alguien sabe como va esto?

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

¿Alguien sabe como va esto?

Juank
Administrator
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ¿Alguien sabe como va esto?

jormas7
Administrator
Desmunta l'altre i sabras com va.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ¿Alguien sabe como va esto?

Juank
Administrator
Ara ja el tinc el dos desmontats, però sobren molles...